kmsp.net
当前位置:首页 >> CoCos2Dx CCui.tExt >>

CoCos2Dx CCui.tExt

两个代理方法 一个是点击return 缩回键盘 还有一个是对textField的输入进行监听 前提是需要对textField进行代理监听 //UITextFieldDelegate - (BOOL)textFieldShouldReturn:(UITextField *)textField; { //用户结束输入 [textField resignFirstR...

遇到奇葩问题最好的方法是绕过去。 你的音乐暂停按钮的实现方式不科学,比较科学的方式是使用CCMenuItemToggle 具体百度一下有很多教程的。 当然了,如果你坚持用这种方法,最简单解决方案 自己记一个音乐是否在播放的变量吧。

var NewBegin = cc.Layer.extend({ i : null, text1 : null, label : null, strsArray:null, ctor : function() { //----start0----ctor this._super(); //文本框 label = new ccui.Text(); label.attr({ //string : str, //fontName : "Arial",...

var NewBegin = cc.Layer.extend({ i : null, text1 : null, label : null, strsArray:null, ctor : function() { //----start0----ctor this._super(); //文本框 label = new ccui.Text(); label.attr({ //string : str, //fontName : "Arial",...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kmsp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com